Välkomna hit!

Strax efter jul infann sig ett starkt behov att kommentera och skriva om skoldebatten. Jag har länge varit nöjd med att ha Twitter som min kanal att diskutera skola, men i takt med att jag lär mig mer och mer har behovet att fundera i längre texter, längre resonemang vuxit. För det är vad denna blogg kommer att handla om, mina funderingar om skola i allmänhet och skolutveckling i synnerhet.  Hur mycket jag kommer att skriva eller om vad får framtiden utvisa att bara ha skapat bloggen är ett stort steg för mig.

Advertisements

2 thoughts on “Välkomna hit!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s