Skolsmedjan – en summering av 2013

Nytt år nya möjligheter brukar det ju heta. Förra året var ett minst sagt omvälvande år för mig rent yrkesmässigt. Jag gick från lärare som blivit uttagen att utveckla den pedagogiska kvalitén på min arbetsplats till att driva en tankesmedja som arbetar för att få skolan att nationellt bli en lärande organisation. Jag arbetar fortfarande på Schillerska med våra fantastiska ungdomar, men jag har ett helt annat perspektiv på det jag gör nu.

På många sätt kan man säga att Skolsmedjan sammanfattar mitt 2013. Mitt engagemang under året under året som gått handlar om att vi vill våra elevers bästa måste vi se till att skolorganisationen blir en lärande organisation, där lärare får utrymme att hela tiden utveckla sin praktik. Jag skriver måste, för utan en organisation som bygger på samarbete, utbyte och utveckling kommer vi ingenstans. Det är grunden för att bygga framtidens skola och den grunden måste vara stabil i hela Sverige för att stärka skolans likvärdighet och för att våra barns förutsättningar ska bli de bästa möjliga. Inom den lärande organisationen kan sedan olika skolor välja olika utvecklingsvägar som sedan kan utvecklas genom utbyte med andra skolor. Oavsett om skolan väljer aktionsforskning eller TLC eller något helt annat bygger all utveckling på samarbete och utbyte.

När jag gjorde min uppmärksammade film (som ledde till tv-debatt mot Björklund som ledde till ett enskilt samtal med honom som bland annat ledde till ett riksdagsseminarium, arrangerat av Cecilia Dalman Eek (S)) visste jag att jag ville visa på brister i vårt skolsystem och svårigheten att utveckla undervisningen så att eleverna får en bra skolgång. Jag visste att att skolan måste skapa förutsättningar för en lärande organisation. Men att konkretisera mina tankar (eller egentligen forskningens tankar) har tagit längre tid. När jag tittar igenom det jag gjort och sagt och skrivit under året finns där dock en mycket röd tråd och den handlar om elevernas lärande och lärarnas utvecklingsmöjligheter.  -Alltså en lärande organisation där elevens lärande är i ständigt fokus.

Skolsmedjan arbetar för just det. Dels genom att visa på möjligheterna med en lärande organisation. #Afkrektor14 är ett sådant exempel där vi den 5-6 mars kommer att samla rektorer, skolledare och huvudmän från minst 19 olika kommuner runt om i Sverige för att diskutera det pedagogiska ledarskapet. Dels genom väcka opinion för frågan. Vi skriver debattartiklar, vi informerar, tvi Tvittrar (@varberg_afk) och föreläser.

Jag är otroligt stolt över Skolsmedjan och är glad över att få arbeta med så kloka människor som Viktoria Struxsjö, Stefan Fornestedt, Johan Risborn och Magnus Axelsson. Häng med du med anmäl dig till afkrektor14 eller till afkVarberg14 i juni så bygger vi en lärande organisation tillsammans!

Vi gör varandra bra!

//Karin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s