Ta det utvidgade kollegiet på allvar!

I onsdags var det dags för  Göteborgs andra Edcamp. 80 lärare samlades på min skola Schillerska gymnasiet för att diskutera det just vi tycker är angeläget och intressant att diskutera just nu. Mycket handlade om att väcka läslust och språkutveckling, kanske inte så konstigt efter den nyligen publicerade PISA-rapport om sjunkande läsresultat. Självklart diskuterades olika digitala verktyg och flippade klassrum. Det var inspirerande, lärorikt och roligt.

                                     fika på edcamp   Fika utanför teatersalen på Schillerska

Det som slår mig är hur mycket initiativförmåga det finns i skolvärlden. På Twitter i det utvidgade kollegiet pågår ständigt diskussioner och utbyte dygnet runt, året runt. Att lärare är den yrkeskategori som är starkast representerad på Twitter tillsammans med journalister och politiker säger ganska mycket. Lärare ordnar, på sin fritid Edcamps och pedagogiska pubar runt om i Sverige. Lärare bloggar och facebookar om sitt yrke. För mig ter det sig så märkligt att inte detta uppmärksammas och utnyttjas mer av våra uppdragsgivare. Är inte detta ett tydligt tecken på att utvecklingen av pedagogik inte ryms inom skolan och uppdraget? Istället gör lärare det de anser nödvändigt när arbetsdagen tagit slut. Delvis tror jag detta är en effekt av lärares mycket luddiga avtal, med förtroendetid och arbetsplatsförlagdtid. Hur många (arbetsgivare eller lärare) vet egentligen vad som är vad? Men främst tror jag det har med pedagogiskt ledarskap (från rektornivå upp till huvudmannanivå) och skolans spretiga uppdrag att göra.

Förra läsåret hade någon bestämt att vi lärare i vår förvaltning skulle kunna allt om HBTQ och mycket av våra 104 vidareutbildningstimmar handlade om just det. Skolverkets bok köptes in och alla uppmanades att undervisa om detta i sitt ämne minst en gång. En annan gång handlade det om entreprenörskap och alla lärare skulle lära sig att starta företag. Båda dessa saker är viktiga saker för skolan och samhället att syssla med. Men när utvecklingen av grunden i skolans uppdrag inte finns, när en lärande organisation saknas, finns det inga hyllor att ställa vare sig HBTQ eller entreprenörskap.

På ett sätt är det utvidgade kollegiet, edcamps, pedagogiska pubar, digischool och Skolsmedjans träffar tecken på en rebellrörelse. Ett sätt att visa vad lärare behöver för att utveckla skolan från grunden. Detta är en rörelse att ta på stort allvar. Tänk om uppdragsgivarna också skulle se vinsten i det utvidgade kollegiet. Tänk om deltagandet i detta brokiga nätverk skulle kunna vara naturligt för alla lärare. Detta är ju en guldgruva. Så kära uppdragsgivare, kära samhälle: Ta detta vidgade kollegie på allvar! Det är här den progressiva skolutvecklingen sker!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s