Hur lär du dig?

Jag vet precis när det var jag tog makten över mitt eget lärande. När jag knäckte koden för hur jag lär mig och hur jag skaffade mig en strategi för lärande.

Genom hela min skoltid hade jag varit eleven med dyslexi som gick hos hjälpfröken och som läste för långsamt. Jag hade trasslat mig igenom både grundskola och gymnasium med medelmåttiga betyg och jag var övertygad om att jag inte kunde få bättre betyg än de där treorna. Nu var jag var 22 år gammal och hade skrivit in mig på komvux. Jag var tvungen att putsa de där betygen för att överhuvudtaget ha en möjlighet att komma in någonstans. Jag var tvungen att prestera bättre än de där treorna. Jag beslöt mig för att jag verkligen skulle läsa de där kursböckerna. Men inte alls så som jag blivit lärd att läsa. (Frågan är om jag hade blivit lärd hur jag skulle studera, alls eller om jag bara antog att det handlade om att sitta på en stol och läsa texten och stryka under det viktigaste?) Hur som helst började jag processa det som stod. Jag förde långa samtal med mig själv. Använde mig av post-it-lappar som jag fäste på väggen i min lägenhet. Och jag ritade. Oj vad jag ritade, fula helt obegripliga bilder för alla andra än för mig. På lektionerna i skolan förde jag långa intensiva samtal med mina lärare och klasskompisar och för första gången någonsin upptäckte jag att det där med lärande var ju, om inte roligt så väldigt givande, även om det krävdes arbete. Inte förvånande fick jag också högsta betyg i alla ämnen jag läste.

På lärarhögskolan ett antal år senare pratade vi mycket om vad kunskap är. Vi pratade om den gamla synen på teoretisk och praktisk kunskap och att det var först när du både praktiskt kan utföra det du vet teoretiskt och tvärtom som du äger hela kunskapen. Skräddaren som äger hela sin yrkeskunskap kan både sy en kostym och förklara hur hen gjorde, till exempel.

Jag har tänkt mycket på lärande och kunskap under veckan som gått. På hur ovana våra elever är att ta kommando över sitt eget lärande.  Men framförallt hur ovana vi lärare är att göra det. Varje gång något nytt ska implementeras på arbetsplatsen sätter man in utbildning i form av föreläsningar. Ideén om att inlärning bygger på att en expert visar hur du ska göra och sen förväntas du ha fått kunskapen, varför lever den kvar? Trots att det, om vi tänker efter, är först när vi processat föreläsningen som vi äger kunskapen. Tänk alla dessa otaliga föreläsningar som lärare (och andra yrkeskategorier) sitter på varje år och sedan förväntas kunna det som föreläsaren sagt. Trots att alla egentligen vet att det är mycket lite av föreläsningar som vi minns och sedan använder oss av i längden. Att lära sig något kommer alltid kräva att den som ska lära sig går igenom en process där personen verkligen lägger ned arbete och tankekraft på det den lär sig, gärna tillsammans med andra.

Människan är en lärande varelse. Även utan skolgång eller lärare, menar den berömde Hattie, att vi ändå lär oss saker. Vi kan liksom inte låta bli. Alltså kan vi lära oss praktiskt utan att identifiera hur vi gör. Men att hjälpa elever att identifiera sitt lärande. Att de kan dra slutsatser om när och hur de lärt sig ökar lärandets effektivitet flera gånger om. Lär sig barnen det kan de lära sig vad som helst. Jag själv är ett levande bevis på det. Dyslektiker som jag är, borde jag ju inte kunna vara lärare i svenska, eller hur?

Om lärare vill nå sina elever, om rektorer vill nå sina lärare om förvaltningar vill nå sina rektorer måste det ges utrymme för lärprocesser. Lärare måste bli duktiga i att identifiera lärprocesser, men det måste även rektorer bli och förvaltningar. Vi måste bli duktiga på att uppmuntra och stimulera dessa processer. För får vi eleverna att bli medvetna om sina lärprocesser så har de hela kunskapen om hur de lär sig. Vi som jobbar i skolan måste äga hela kunskapen om lärprocessen, inte bara om vårt ämne, vårt fackområde.

När jag i veckan satt och läste elevernas projektrapporter och de gång efter annan ringade in vad de har lärt sig, hur de skulle kunna göra bättre och varför det blev som det blev, blev jag inte bara stolt; jag fick mig också en tankeställare. Där och då insåg jag att det är ju just detta som jag ska uppmuntra. Rapporten som ett formativt verktyg, där eleverna själva identifierar styrkor och svagheter. Plötsligt ökade rapportskrivandets relevans med en massa procent.

Tänk vad viktigt det är att som lärare själv vara i en ständig lärandeprocess. Tänk vad kul det är. Tänk om diskussionen om skolan kunde börja handla om detta istället. En lärande organisation, med tydliga lärprocesser.

 

Advertisements

2 thoughts on “Hur lär du dig?

  1. Tack för ett uppmuntrande blogginlägg!
    Det jag spontant tänker på är alla elever som aldrig fått lära sig att bli självständiga i sitt lärande. Det är ju fantastiskt att läsa om hur du mödosamt erövrade kunskaper och färdigheter – och att då ställa det i kontrast till alla dem som helt felaktigt förväntar sig att lärande sker utan egen ansträngning. Jag menar inte detta på ett fördömande sätt utan jag bara konstaterar att den lilla, stora skillnaden ofta ligger i just detta. Och att glädjen så som du beskriver den ligger i att ha ansträngt sig för att därmed utvecklas och lyckas med sina studier.
    Vår uppgift som lärare blir att på alla sätt stödja eleven så att han eller hon blir allt mer självständig i sitt lärande.

    • Precis. att äga sitt lärande är nyckeln! Tror vi kan bli långt mycket bättre på det. Men jag tror också lusten till att lära ligger i lärprocessen, inte bara glädjen i att ha ansträngt sig och lyckats. Vet du hur du ska ta dig in i en lärprocess kan du liksom inte riktigt låta bli. Tänker att jag ska skriva mer om just det nån annan gång när jag hittar ord som beskriver det jag menar.

      Tack för att du läser och att du delar med dig av tankar!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s