Det börjar verka #lärande organisation!

Skolsmedjan är på rätt spår! Det visar till och med statens egen utredning! Följ med du med!
Hälsar stolt tankesmed

Skolsmedjan

Är skolan behov av ett förstatligande eller ska den vara fortsatt kommunaliserad? Oavsett vad, regeringens utredare Leif Lewins utredning ”Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den svenska skolan.” visar att svensk skola behöver precis de åtgärder som   Skolsmedjan har haft på sin agenda ända sen starten sommaren 2013.  

Idag kom Leif Lewins utredning om kommunaliseringen och resultatet av den. Det var mycket intressanta slutsatser han drog under presskonferensen. Han konstaterar att de åtgärder som gjordes på 90-talet på skolans område alla har bidragit till skolans sjunkande resultat. Och att de båda politiska blocken tillsammans bär skulden.

Lewin bekräftar det lärare och rektorer slagit larm om för länge sedan. Att arbetsuppgifter och kontroller har ökat och tilliten till lärarna har sjunkit. Att resultatstyrningen är långt mycket mer resurskrävande än de medel som tillförts skolan. Han säger att man under 2000talet vidtagit åtgärder för att rätta till skolans…

View original post 242 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s