Skolengagemang och debatt

Ibland får jag frågan varför jag ägnar stora delar av min fritid på att väcka opinion och förändra mina möjligheter till att utöva mitt yrke. Ibland tänker jag att jag borde ägna tiden åt något annat, eller rent av lämna läraryrket och arbeta med något som inte är så förtvivlat eftersatt. Men så återkommer jag till de saker som är centralt för mitt skolengagemang.

För det första har alla barn oavsett bakgrund rätt att lära sig läsa och förstå en vanlig dagstidning. Alla barn oavsett föräldrar har rätt att lära sig uttrycka sin åsikt i skrift och på så vis kunna delta i samhället. Alla barn är våra barn och ett samhälle där vissa har grundläggande kunskaper som andra saknar är inte ett samhälle jag vill ge vidare till mina barn. Det är inte ett värdigt samhälle.

För det andra vill jag kunna jobba med det jag är utbildad till och jag vill utvecklas i mitt yrke. Jag vill kunna utnyttja min kompetens och jag vill bli ännu bättre. Jag vill arbeta tillsammans med mina kollegor för våra barns bästa. Det kan jag inte idag. För det krävs ett förändrat fokus i hela skolorganisationen. Det krävs en lärande organisation.

Därför fortsätter jag. Därför finns Skolsmedjan. Inte för att jag är ädel på något vis utan för att jag av olika anledningar fått in en röst i debatten och den tänker jag tillsammans med de andra smederna förvalta. Idag skriver vi på GP-debatt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s