Går det att vara nyanserad i supervalårets skoldebatt?

I går kväll debatterades åter skolan av våra två statsministerkandidater i årets första debatt. Debatten var kort och för oss som tittade var det svårt att egentligen förstå skillnaden. Båda vill ha mindre klasser, båda vill satsa på lärarna, båda vill sätta in tidigt stöd och anställa fler specialpedagoger.  Reinfelt tycker att förslagen är i linje med det Aliansen redan startat, Löfvén att Moderaterna har kopierat Socialdemokraternas förslag. Reinfelt hyllar förstelärarreformen, Löfvén lyfter vikten av reglering av vinstuttag och fördelningspolitik.

Min make som arbetar utanför skolans värld konstaterade torrt; -Men de där utredningarna då, slängde de utredningarna i papperskorgen? Var är förslagen som handlar om det vi vet har effekt?

Jag tänker; -Balansgången mellan att ge folk det de vill ha och det vi vet de behöver är svårare än någonsin. Vem har modet att lansera en väg att gå, utan att samtidigt likt en reklambyrå hålla örat mot marken och lyssna efter vad folk vill ha.

Skolan är alltid utsatt för tyckande då det är vår viktigaste gemensamma inrättning tillsammans med sjukvården. En skola på fall lockar till sig alla möjliga som vill hjälpa och tycka. Alla har sin lösning på skolans problem. Allt ifrån ordning och reda till specifika pedagogiska metoder.  Det finns en stor fara att resultatet av supervalårets heta skoldebatt blir en mischmasch av detaljer utan att någon vågar ta i huvudproblemet.

-Det kollegiala lärandet behöver utvecklas, konstateras det i   regeringens utredare Leif Lewins utredning och i OECDs analys av svensk skola. Det kollegiala lärandet är också centralt i den ledande skolforskningen. Ändå hör jag lärare som säger att kollegialt lärande är trams och ett påhitt från arbetsgivaren för att hålla nere fortbildningsbudgeten. Jag hör kritik från allehanda skolcoacher som menar att satsar man på kollegialt lärande stänger man ute samhället. Man lappar och lagar ett gammalt system.

-Vi bör skapa ett naturligt samspel mellan politik-förvaltning-rektor-lärande  där alla har fokus på elevens lärande, vi måste skapa en lärande organisation, konstaterar utredningarna. Jag hör kritik om att det då blir att toppstyra riktningen på alla skolor.

Vi lever i en extremt föränderlig tid, där vi inte har en aning om vad som kommer att hända imorgon. Vi vet inte längre vilken typ av arbetskraft vårt samhälle behöver om tio år, än mindre vilka vägar den digitala utvecklingen kommer att ta med vårt samhälle. Med oss som människor. Att arbeta med utbildning i en tid som denna är oerhört svårt och därför krävs det ett oerhört lyhört arbete från alla inblandade. Att vara barn i denna tid måste vara komplext och förvirrande. Därför krävs det att vi samarbetar. Därför krävs det att vi fokuserar på det vi vet för att förbereda oss på det vi inte vet.  Därför krävs det mer än någonsin en lärande organisation. Det är först med den lärande organisationen på plats som vi faktiskt systematiskt kan börja undersöka vad skolan behöver i en modern tid. Och det arbetet måste främst göras i skolorganisationen av dem som dagligen arbetar i den om det ska få någon effekt.

Kollegialt lärande handlar inte om billig fortbildning, det handlar om att vara i ständig utveckling och ta hjälp av sina kollegor. I de flesta andra yrken, där man arbetar med människor, har man handledning för att komma vidare i sin yrkesutövning. Man arbetar i team. En lärare får sitt skrivbord, sitt schema, sina klasser och om hon har tur en klocka vid pensionen. Om inte läraren på eget initiativ tar tag i sin yrkesutveckling,  kommer det inte ske någon utveckling alls så som systemet ser ut idag.  Samtidigt är en lärare en högt utbildad person i vårt samhälle som besitter stor kompetens. I en föränderlig tid som vår är det en ohållbar situation inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi har högt utbildade, kunniga lärare som arbetar i en organisation där deras kunnande inte är i ständig utveckling. Det finns exempel på enskilda skolor eller kommuner runt om i Sverige där man lyckats sätta elevens lärande i centrum för lärarens utveckling. I dessa fall låter inte resultaten vänta på sig. Där stiger också skolornas självförtroende. Varför syns inte detta i debatten? Var är reportagen om dessa skolor och kommuner?

Lärande organisation handlar inte om att styra det handlar om att lära. Det handlar om att systematiskt ta reda på riktningen för utvecklingen. När skolan väl har en lärande organisation på plats kan skolan utvecklas åt det håll som just den är bra på.  Då vet man också vilken hjälp man ska efterfråga. Det är här de specifika pedagogiska metoderna kommer in. Då kan skolan börja ställa frågor till skolforskningen som skolforskarna kan ta reda på. I en lärande organisation stöttar lärarna eleverna att utveckla varandra, rektorerna stöttar lärarna att utveckla varandra, förvaltningarna stöttar skolorna att utveckla varandra, politiken stöttar förvaltningar att utveckla varandra. En lärande organisation vet vad den är bra på och vad den behöver utveckla.

Frågan är dock om våra politiker vågar ta till sig detta och lägga förslag i den riktningen. Ger förslag om lärande organisation några nya väljare?  Är media är intresserade av att diskutera den här, för skolan så avgörande frågan. Säljer det några lösnummer, ger det fler tittare? Går det att vara nyanserad i supervalårets skoldebatt? Om inte, vad är då meningen med debatten?

Framtiden vet vi ingenting om men vi kan ta hjälp av varandras lärande för att möta den bättre rustade. Eller som Erik Fernholm konstaterade i sin föreläsningen under  Skolsmedjans #afkrektor14. Enkla problem löser vi snabbast själva med yttre motivation. Komplicerade problem kräver att vi arbetar tillsammans.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s