Ett år senare -om nationella prov, arbetsbelastning och våra barn

April månad är den månad då ljuset sticker i ögonen. Träden spricker ut i vackra färger och världen vaknar till liv igen. April är också den månad då jag som lärare får lite svårt att andas och det känns som om jag drunknar – varje år. När allt är över i mitten av juni vaknar jag yrvaket upp och har missat hela det obeskrivligt vackra och sommaren är i full blom.

I år är läget än värre. Förra året gjorde jag en film om min hur min planerade arbetsbelastning skulle bli och hur det skulle påverka mina elever. Filmen rönte stor framgång och många var de som delade den på sociala medier och jag hamnade på en resa som fortfarande bara är i början. Men vad många inte tänker på är att den verklighet filmen beskriver blev mina elever, mina kollegors och min verklighet. Filmens siade framtid blev vardag och ingen verkar, på allvar, vilja se konsekvenserna i vitögat.

På TV är det valår och idag är det första maj. Politikerna tävlar om att komma med flest förslag om skolans framtid, men är det förslag som är förankrade i skolorganisationens enorma behov eller är det bara utspel för att vinna en röst eller två?

Själv har jag de senaste veckorna lyssnat och bedömt över hundra elevers muntliga nationella prov. Jag har, tillsammans med kollegor försökt bedöma de nya nationella skriftliga proven i år tre, utan att drabbas av fullständig förtvivlan, vrede och uppgivenhet. Vem i hela världen kom på att alla Sveriges elever ska skriva vetenskapliga texter på temat skrivnormer? Vem kom på att de ska hålla argumenterande anföranden på samma tema? Inte konstigt att eleverna, enligt PISA, tycker att skolan inte angår dem. Och varför ska proven vara så hopplöst svårbedömda? Speglar de verkligen elevernas kunskaper och kursinnehållet? Är de verkligen rättvisa?

På mitt skrivbord ligger högar med uppsatser som väntar på att bli bedömda. Det ligger buntar med vanliga prov som ska rättas. Min mejlbox svämmar över av mejl som borde svaras på. Och betygen som ska sättas om en knapp månad vågar jag inte ens tänka på. Min arbetstid räcker inte till, frågan är om ens dygnet gör det. Ändå har jag det mycket bättre än mina kollegor som undervisar i både svenska och engelska, att de står upp är en gåta.

På löpsedeln läser jag att svenska elevers resultat sjunker på de nationella proven. När lärarna inte längre räcker till, när skolorganisationen läcker pengar och tid på uppgifter som ligger långt ifrån utveckling av lärandet, när fokuset på våra barn tappas bort i bruset av larmrapporter om katastrofresultat och utmattade lärare, då är det våra barns framtida möjligheter som vi ger avkall på.

Det är våra barn vi sviker när vi inte lyckas skapa en skola som är relevant i ett modernt samhälle. Det är våra barn som offras i röstfisket. För egentligen vet vi att det är ett helhetsgrepp om skolan och dess organisation som krävs. Det krävs nu mer än någonsin en likvärdig skola där alla våra barn tas tillvara och då måste våra lärare fokusera på barnens lärande och inte ägna en dryg månad åt att bedöma nationella prov. Då kan inte lärare ha fler elever än vad som är fysiskt möjligt att ha i huvudet.

Jag är stolt över mina tålmodiga elever som är obegripligt förstående inför det faktum att deras lärare har minimal tid med var och en av dem. De är fantastiska och värda så mycket mer än vad de får. Mina kollegor är hjältar som trots absurd arbetsbelastning går till jobbet varje morgon. Även mina rektorer bör applåderas för att de försöker utveckla en skola under usla förhållanden.

Om eleverna sedan inte får de resultat vi alla önskar i alla dessa mätningar – det är faktiskt inte konstigt alls.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s