Ny regering ny skolreformsiver…

Riksdagen hade inte hunnit öppna innan den nya regeringen använde skolan som arena för att visa handlingskraft och enighet. På många sätt gör detta mig bekymrad och faktiskt lite rädd.

Skolan behöver incitament för att skapa en lärande organisation. Vi behöver fokusera på att eleverna ska lära så mycket som möjligt och därför garantera kvaliteten i den svenska skolan. Vi behöver stärka likvärdigheten.

(Och nej likvärdighet betyder inte lika för alla. Det betyder att det inte ska spela någon roll i vilken skola du går eller i vilket klassrum du befinner dig i, du ska ändå få en bra kvalitativ undervisning)

Förslaget från regeringen innehöll visserligen fler personer till skolan, tidiga insatser och högre lärarlöner åtgärder som är svåra att tacka nej till, men förslaget innehöll också en ny gymnasieskola. Och det är då jag blir bekymrad.

Vi vet att våra ungdomar får allt svårare att klara grundskolan. Vi har utrett orsakerna. Svensk skola har ett underutvecklat kollegialt lärande och vi har svag pedagogisk ledning. Detta kan inte undgått någon skolinsatt person. Ändå får vi förslag om kosmetiska pålagor och inte incitament för att utveckla det vi behöver.

Jag har full respekt för resonemanget att ju högre utbildad ett lands befolkning är, desto bättre mår landet och dess befolkning. Det finns det massor av studier om. Men om man inte lyckats lära sig läsa efter dagens nio-åriga skola, vilket PISA visade att alarmerande många inte kan, kommer tre år till på gymnasiet inte hjälpa. Högre utbildning står inte i direkt korrelation till antal skolår. Vi måste få tillstånd en systematisk skolutveckling.

Skolan behöver reformlugn för att kunna utvecklas. Tänk om förslaget innehållet skolutvecklingsincitament istället? Men nej just det, det är inte det den breda opinionen vill ha, det är inte retoriskt gångbart, alltså får skolan återigen offras i jakten på den breda opinionens gillande.

Men om du, vår blivande skolminister, skulle råka läsa detta kan du också läsa Emma Leijsnes sammanfattade råd till dig.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s