#Bett2015 dag ett “En värld full av symboler”

Så kom då dagen då vi äntligen kom iväg till Bett. Planeringen, förväntningarna och engagemanget inför de här dagarna har varit stort, och vi är en bra trio som åker från min skola.

Samtalet mellan oss tre har pågått sen vi träffades på Landvetter i morse till dess att vi nu stängde hotellrumsdörren för några timmars sömn. När vi får möjlighet att prata skola kan vi helt enkelt inte sluta.

Dagen har bjudit på två föreläsningar den ena med Günter Kress professor i semiotik och lärande på på Londons universitet och Jenny Åkerman som bland annat är talesperson för Mensa. Men då timmen är sen tänker jag ägna mig en liten stund åt att försöka lyfta och reflektera över det symbolspråk Kress talade om.

Kress talade om att skapa mening i en allt snabbare värld. Hur tolkar vi det som sänds ut? Hur lär vi våra barn att tolka sin samtid? Han visade tydligt på hur vårt sätt att kommunicera kunskap och information genomgått en enorm förändring de senaste 50 åren och att detta startade långt innan internet och den digitala tekniken.

Om vi tittar på reklam från femtiotalet ser vi idag ganska fort att det är ifrån femtiotalet då vi har lärt oss vilka sociala koder som gällde då. Idag skulle inte alls samma kommunikation fungera då vi i samhället bytt kontext. Samma skillnad på till exempel tidningar från femtiotalet i jämförelse med våra dagars fyrfärgstidningar.

Ett nummer av The Times från femtiotalet krävde att du som läsare var redo att göra ett stort arbete. Lägga ner tid, koncentration och engagemang. Artiklarna och var ofta långa med långa krångliga meningar, skrivna med liten text utan bilder. Idag är ofta bilden större än texten meningarna är korta och det är lättläst.

Vidare kan du titta i en lärobok från samma tid så är den idag textbaserad. Idag använder vi sällan bara text, själva texten bär ofta inte själv hela informationen, utan vi måste också avkoda bilderna. Lär vi våra barn det? Vet vi hur vi lär ut det? Har vi reflekterat över att skillnaden mellan då och nu är enorm? Och påverkar denna vetskap vårt sätt att undervisa. För varje symbol vi använder finns det lika många tolkningar som det finns människor menar Kress, så länge vi inte diskuterar och försöker nå konsensus. En hisnande tanke i en värld så full av symboler.

Det får bli dagens tanke. Nu är det dags att sova.

PS Att på en resa med tema ny teknik bo på ett hotell utan wi-fi är en liten rolig paradox

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s