Tankar efter en dag på #skolriksdag

Jag är inbjuden för att twittra och blogga under SKLs skolriksdag. Ett spännande och roligt uppdrag som jag är glad över. Det är alltid roligt att hamna i nya sammanhang och se på samma skolfrågor, som jag arbetar med så mycket, ur andra perspektiv och med andra ögon. Men vilka är då tankarna som snurrar nu när kvällen lagt sig över det vårligt vackra Stockholm och jag sitter på mitt hotellrum efter en rask promenad i kvällssolen.

På vägen till Stockholm lyssnade jag på Vetandets världs programserie Pisa-doktrinen. Om hur våra internationella mätningar resulterat i att vi numera tävlar internationellt i att ha den bästa skolpolitiken. Nackdelen med grävande journalistik är ju att reportagen ofta visar upp en svartvit verklighet, samtidigt är vinkeln på programmen intressant, inte minst eftersom just dessa mätningar refereras om och om igen här på Skolriksdagen. En stilla undran är, om vi ska utgå från att alla ska lyckas, finns det då någon mening med att tävla och tävlar vi ens i samma gren? I vilken kontext görs mätningen? Är den ena skolkommunen den andra lik? En sak är ju att mäta om eleverna lär sig det vi tänkt, en annan att ranka vem som är bäst och vem som är sämst. Finns det inte en risk för att man hämmar kreativt nytänkande eftersom det skulle kunna innebära tappade placeringar i kommunrankingen? Finns det inte en risk att vi tappar bort skolans likvärdighetsuppdrag i tävlingshetsen? Att vi inte vill dela med oss av våra framgångsfaktorer? Att viljan att vinna tar överhanden.

Hursomhelst ser jag med glädje hur skolministern vill tala gott om skolan och vill samarbeta på alla nivåer inom skolorganisationen. Även om han, ärligt talat, inte hade så mycket konkret att säga, så visar det på den intention som genomsyrat hela dagen. Nämligen vikten av en lärande organisation och att skapa utbyte och systematik i lärandet mellan lärare, skolledare förvaltningar och politiker. Att lära av varandra och inte tävla mot varann. När vi i Skolsmedjan startade vårt arbete var det få som på riktigt förstod vad vi menade med kollegialt lärande med fokus på elevens lärande i en lärande organisation. Under dagen idag på de olika seminarierna har jag sett många fina exempel på hur det sakta men säkert börjar bli verklighet runt om i Sverige. Det görs mycket bra i svensk skola, helt enkelt. Och det gör mig glad att se att huvudmännen börjar förstå att det är de är viktiga nycklar för att alla elever ska lyckas.

Andra spännande iakttagelser är hur Academedias Marcus Strömberg vågade komplicera frågan om det fria skolvalet och hur det påverkar likvärdigheten i skolan. Att Skolverkets Anna Ekström som vanligt var klok och ovanligt skarp när hon sa att det är allas förbannade plikt att ta sitt ansvar. Jag ska ta mitt och ni var och en ska ta ert. Att även skolledarnas, förvaltningarnas och politikernas kollegiala lärande lyfts upp och problematiseras. Att vår skolminister uppenbarligen inte ville diskutera EU-migranters barns rätt till skola. Och sist men inte minst lyfts den viktiga frågan om likvärdighet nästan hela tiden.

Sammanfattat en bra dag som kommer att generera nya tankar, idéer och texter.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s