Ett samhälle är inte starkare än dess skola

Jag övertygad om att ett samhälle inte är starkare än dess skola. Skolan är nyckeln till det civiliserade samhället. Utan en stark och trygg skolorganisation, får vi inga demokratiska, trygga, kunniga, medborgare, som vilar på en gemensam värdegrund. Jag tror på skolan som en demokratisk kraft och som en arena för att skapa framtidstro. Skolan är vår möjlighet att skapa integration och likvärdighet. Skolan ska ge våra elever tro på framtiden och kunskap och kraft att vilja göra något med sina fantastiska liv.

För en tid sen gav vi i svensklaget, på min skola, våra elever en uppgift. Vi hade med alla åk 2-elever varit och sett Ungdomen är deras sjukdom på Backa Teater och vi bad nu eleverna utifrån pjäsen skriva debattartiklar om hur det är att vara ung i Sverige idag. Är ungdomar bara lata, gnällande, slackers eller vilka är utmaningarna som 90-talisterna själva ser? Efter att ha läst närmare 60 uppsatser börjar missmodet växa inom mig. Det är ingen rolig verklighet de målar upp, och det värsta av allt är att deras texter inte på något sätt går att vifta bort. Jag vet ju att det är sant. Svenska ungdomar saknar framtidshopp och det är förtvivlat sorgligt.

Samtidigt härjar PISA-paniken i vårt land. Överallt, hela tiden pratas det om skolan och dess misslyckanden. I söndagens Agenda tjafsade Gustav Fridolin (MP) och Camilla Valterson Grönwall (M) om hur de rent tekniskt ska kunna satsa mer på skolor som är mer utsatta än andra. I alla medier diskuteras under måndagen OECDs senaste rapport. Skolfolk, diskuterar dessutom vilken ton som används när vi pratar om skolan på sociala medier. Men i andra filterbubblor, långt borta från mitt vanliga flöde diskuteras hur korkade lärare kan vara. Hur de saknar hjärnor och ingenting vet om hur undervisning går till. I andra flöden är det föräldrarna till våra slackers till elever som hånas och förlöjligas. Det finns bubblor, ofta knutna till IT-bolag, som tycker att vi inte längre behöver skola eftersom alla numera kan lära sig vad de vill med hjälp av den nya tekniken. Och i valfrihetens namn är det inte bättre att alla får lära sig vad de vill istället för att följa skolans tråkiga läroplan. Ytterligare andra menar att vi ska stänga ute de människor de anser orsakar skolproblemen utanför vårt lands gränser.

En genomlysning av hela skoldebatten på sociala medier ger mig samma bild av ett kategoriserat polariserat tonläge likt det som präglar samhällsdebatten i stort. Allt är alla andras fel och ansvar tänker man bara ta om man också får bestämma. Men eftersom man inte får bestämma själv så tänker man tjura och inte ta något ansvar alls. För då kan man åtminstone inte skyllas för felen.

Grejen är bara den att skolan är hela samhällets ansvar. Det är mitt och ditt och vårt ansvar, varje dag, hela tiden. Vill vi ha ett helt samhälle måste vi älska vår skola. Vill vi skapa framtidstro och meningsfullhet för våra barn måste skolan fungera. Det är så enkelt och så svårt. Utan en fungerande likvärdig skola, inget civiliserat utvecklat samhälle. Det är därför det behövs en gemensam riktning och en stark vision om att skolan ska visa vägen. En idé om att skolan gör skillnaden. En övertygelse att varje elev i skolan är viktig för vårt samhälle och därför ska lyckas.

Denna riktning är för politikerna att skapa. För skolan är en politiskt styrd organisation. Men det är skolorganisationens hårda jobb och ansvar att arbeta i den riktningen som politikerna har lagt för skolan. När OECD pratar om att Sverige behöver reformera om sitt skolsystem är det den gemensamma riktningen de pratar om. Visionen om vad vi ska med skolan till. Skolan i sig fyller ingen funktion om vi inte tror på den och fyller den med innehåll. Ett innehåll som tar oss mot målet. Det saknar Sverige i dag och därför arbetar skolorganisationen åt alla möjliga håll, vilket drar isär och delar vårt samhälle i småbitar.

Min övertygelse är att ett samhälle som tror på sina medborgare och på sin skola är ett tillåtande tryggt samhälle. Ett samhälle där vi har behov av att diskutera högt och lågt utan att känna oss hotade för att du inte tycker som jag. Och i en tid där förändringens vindar blåser konstant behövs denna tro mer än någonsin. Då behövs det politiska visioner om något mer än allas rätt att välja skola. Då behövs det politiker som vi kan tro på. Då behöver vi älska skolan.

One thought on “Ett samhälle är inte starkare än dess skola

  1. Pingback: #39 – Den visionslösa skolan  | Killfrökens Blogg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s